Giáo trình Microsoft Office Word 2003 Toàn tập - Nguyễn Sơn Hải

Giáo trình Microsoft Office Word 2003 Toàn tập gồm 6 chương, trình bày các kiến thức cơ bản về Microsoft Winword, soạn thảo cơ bản, bảng biểu, đồ họa, in ấn, trộn tài liệu và một số ứng dụng khác trong word. Tham khảo nội dung giáo trình để có có nắm chắc các kỹ năng sử dụng Word căn bản.

Từ khóa: Microsoft Office Word 2003, Giáo trình Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office 2003, Soạn thảo văn bản, Tin học văn phòng, Tin học căn bản

pdf 92 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:285 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận