Giáo trình Quản trị học - Management

Giáo trình Quản trị học cung cấp các kiến thức về nhà quản trị và công việc quản trị, sự phát triển của các lý thuyết quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng kiểm tra, văn hóa với quản trị của tổ chức. Cuối sách là phần câu hỏi ôn tập với các bài tập tình huống để sinh viên vận dụng.

Từ khóa: Quản trị học, Giáo trình Quản trị học, Công việc quản trị, Môi trường tổ chức, Quản trị học đại cương, Tài liệu Quản trị học

pdf 130 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:205 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận