Giáo trình Tin học đại cương - ĐH Khoa học Huế

Cuốn "Giáo trình Tin học đại cương" dành cho sinh viên ngành xã hội trình bày các vấn đề cơ bản của tin học đại cương như hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản, excel và một số vấn đề khác. Tài liệu được minh họa bằng hình ảnh rõ ràng, cụ thể, giúp sinh viên học tập hiệu quả.

Từ khóa: Tin học đại cương, Giáo trình Tin học đại cương, Hệ điều hành Windows, Soạn thảo văn bản, Tính toán trên excel

pdf 106 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:262 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận