Giáo trình triết học

Tài liệu “Giáo trình triết học” được biên soạn với mục đích là tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh không thuộc ngành triết học, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo quý báu dành cho sinh viên các trường có các ngành chuyên về lý luận xã hội

Từ khóa: tài liệu triết học, giáo trình triết học¸bài giảng triết học, đề cương triết học, tìm hiểu triết học, triết học Trung Hoa, triết học Mac Lenin

pdf 560 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:20/09/2012 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận