Huế, một cái nôi của nghệ thuật tuồng

Miền Trung, một dải đất dài và hẹp có nhiều đoàn nghệ thuật với nhiều thể loại: Tuồng, Chèo, Cải lương, Ca Huế, Dân ca, bài Chòi, Kịch nói…

Riêng Bình Trị Thiên có những 4 đoàn nghệ thuật: ca Huế, kịch nói, cải lương và tuồng. Trong đó có hai sản phẩm lâu năm nhất của địa phương là tuồng và ca Huế. Nhưng tuồng chưa tổ chức hẳn thành một Đoàn như các Đoàn khác mà chỉ là một bộ phận của Đoàn Hát múa truyền thống. Cái tên Đoàn nghe mới lạ! Nhưng nó có nguyên nhân. Tôi muốn nói đến chủ trương phục hồi tuồng Huế hiện nay của Bình Trị Thiên. Vậy trước hết, cũng cần biết vài nét về cội nguồn của Đoàn Hát múa truyền thống như thế nào?

Từ khóa: nghệ thuật tuồng , tác phẩm điện ảnh, kỹ thuật sân khấu, chuyển thể văn học, nghệ thuật thứ 7, kiến thức điện ảnh, diễn viên nổi tiếng

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:30/08/2013 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận