Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam. Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái...
Đăng nhập để bình luận