Luận văn Công tác văn thư - quản trị văn phòng và công tác lưu trữ

Nội dung Luận văn Công tác văn thư - quản trị văn phòng và công tác lưu trữ trình bày về lý luận chung, kết quả nghiên cứu khảo sát tình hình công tác văn thư - quản trị văn phòng và công tác lưu trữ, nhận xét, kiến nghị về công tác văn thư - quản trị văn phòng và công tác lưu trữ của Học viện và những đúc rút, thu hoạch về nhận thức lý luận và thực tiễn của bản thân qua thực hành nghiệp vụ về văn thư - lưu trữ.

Từ khóa: Lưu trữ học, Luận văn Công tác văn thư, Quản trị văn phòng, Công tác lưu trữ, Nghiệp vụ về văn thư, Nghiệp vụ lưu trữ

pdf 181 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:200 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận