Mức độ quan tâm của sinh viên trường đối Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đối với việc đọc báo Tuổi Trẻ

Khi xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí
ngày càng được nâng cao thì nhu cầu trao đổi thông
tin của con người cũng ngày càng tăng để không bị
lạc hậu với sự phát triển của xã hội.
Việc tìm kiếm và trao đổi thông tin là nhu cầu
không thể thiếu đối với mỗi người. Qua quá trình
trao đổi đó sẽ giúp cho con người có những kiến
thức nhất định đồng thời cũng mở rộng kiến thức
về xã hội. Quá trình này cũng giúp cho con người
tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong lao động sản
xuất, trong học tập.
Chúng ta có thể tiếp nhận thông tin qua các loại
hình báo chí như phát thanh, truyền hình, Internet….Nh ng đ i v i các b n sinh viên ư ố ớ ạ như sinh viên của
trường Đại hoc Khoa học Xã hội & Nhân văn thành
phố Hồ Chí Minh( Linh Trung_Thủ Đức) thì phần
lớn các bạn ở trọ, các phương tiện truyền thông
còn thiếu thì báo in hằng ngày là một phương tiện
truyền thông nhanh và tiện lợi để các bạn có thể
tiếp cận thông tin thường xuyên và hiệu quả.
“Tuổi Trẻ” là một tờ báo có số lượng phát hành
khá lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một tờ
báo chứa đựng nhiều thông tin về các sự kiện xã
hội: kinh tế, chính trị, văn hoá, thông tin giải trí,
các thông tin về hoạt động Đoàn, Hội….Những
thông tin này rất gần gũi với các bạn sinh viên, nội
dung thông tin nhanh và chính xác nên được các
bạn đọc nhiều.

Từ khóa: Khoa học xã hội , xã hội học , thông tin truyền thông , xã hội học truyền thông, tìm hiểu xã hội học , nghiên cứu xã hội học

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:05/09/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận