Nhập môn khoa học thư viện và thông tin - PGS.TS Phan Văn, ThS. Nguyễn Huy Chương

Giáo trình này giới thiệu cho sinh viên một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản của lí luận và thực tiễn hoạt động thư viện và thông tin tư liệu. Được chia làm 3 chương, cuốn sách có nội dung về: sách và vật liệu mang tin, cơ sở thư viện học và thông tin học, bộ máy tra cứu. Cũng tham khảo để có kiến thức tổng quát về thư viện và thông tin.

Từ khóa: Thư viện và thông tin, Tài liệu thư viện, Giáo trình thư viện, Bộ máy tra cứu, Lưu trữ học, Quản lý thư viện

pdf 169 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:162 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận