Tạp chí Triết học Số 4 (116), Tháng 8 - 2002

Tạp chí Triết học Số 4 (116), Tháng 8 - 2002 với các chủ đề sau: Đưa Nghị quyết VIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, kỷ niệm 230 năm ngày sinh Hêgen (1770 - 2000), tìm hiểu tư tưởng của các nhà kinh điển, trao đổi ý kiến, giới thiệu sách.

Từ khóa: Tạp chí Triết học, Nghiên cứu Triết học, Nghị quyết VIII của Đảng, Viện Triết học, Chủ nghĩa Mac - Lênin, Nhà Triết học kinh điển

pdf 68 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/10/2014 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận