Thực hành đệm đàn organ cho giáo viên mầm non - ThS. Nguyễn Bách

Tài liệu giúp cho việc dạy đệm đàn được hệ thống hóa, phương pháp hóa bên cạnh đó còn giúp cho người học đệm đàn sự hiểu biết rộng nhưng căn bản về nhạc cụ. Cùng tham khảo tài liệu để có kiến thức tổng hợp hơn về Thực hành đệm đàn organ cho giáo viên mầm non.

Từ khóa: Thực hành đệm đàn organ, Tài liệu sư phạm mầm non, Đệm đàn organ, Đàn hợp âm, Câu hoa mĩ, Đàn đệm cho ca khúc, Hợp âm ba chính

pdf 45 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:270 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận