Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam - PGS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

Cuốn "Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam" của PGS.TSKH. Trần Ngọc Thêm gồm 6 chương, trình bày về cơ sở lý luận cho cách nhìn hệ thống - loại hình về văn hóa Việt Nam, văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng - đời sống kinh tế, văn hóa tổ chức cộng đồng - đời sống cá nhân, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.

Từ khóa: Văn hóa học, Văn hóa Việt Nam, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Loại hình văn hóa Việt, Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng

pdf 675 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:203 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận