Tự học đàn Piano Modern

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cố gắng học cách đánh chữ trên một máy chữ trong khi đang bị mù chữ, thì không cần biết bạn là người sáng dạ như thế nào, cách duy nhất để bạn có thể đánh một từ hoặc một câu đơn giản là học vẹt. Bạn phải được chỉ dẫn cách đánh từng từ; và khả năng để đánh bất kỳ từ riêng biệt nào cũng không có ích trong việc học cách đánh bất cứ từ nào khác. Chỉ khi nào bạn đã được học bảng chữ cái và cách đánh vần thì bạn mới có thể nhìn vào đó để đánh một từ đơn giản như CAT chẳng hạn. Dĩ nhiên là với sự luyện tập miệt mài và học thuộc lòng, một người mù cũng có thể đánh máy ngay cả một vở kịch của Shakespeare.
Theo truyền thống, việc chơi piano cũng được dạy theo kiểu học vẹt. Các mẫu tự âm nhạc bị bỏ qua và học viên không bao giờ học cách đánh vần các hợp âm. Dĩ nhiên, với sự luyện tập miệt mài và học thuộc lòng, một người mù cũng có thể học chơi một bản sonata của Beethoven.

Từ khóa: học đàn Piano Modern, tự học đàn Piano Modern, phương pháp học đàn Piano Modern, kinh nghiệm học đàn Piano Modern, cẩm nang học đàn Piano Modern

pdf 100 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:24/09/2012 | Lượt xem:241 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận