Tự học đàn thập lục đàn tranh

Tài liệu " Tự học đàn thập lục ( Đàn tranh ) " được biên soạn nhằm phục vụ cho các bạn tự học đàn thập lục, chưa biết gì về đàn thập lục, nhưng đã biết ký, xướng âm. Sau khi học xong tài liệu này các bạn sẽ có 1 số vốn về cơ bản, về ngón kỹ thuật, về các cách đánh, để có thể đánh được hoàn chỉnh 1 bài vọng cổ, đơn giản.

Từ khóa: học đàn thập lục, hướng dẫn học đàn thập lục, kinh nghiệm học đàn thập lục, hướng dẫn học đàn tranh, kinh nghiệm học đàn tranh

pdf 58 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:24/09/2012 | Lượt xem:172 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận