Vật liệu may: Phần 2 - TS. Võ Phước Tấn

Vật liệu may: Phần 2 nhằm trình bày 3 chương, công nghệ nhuộm - in hoa - xử lý vải, lựa chọn vải cho trang phục và phương pháp nhận biết, bảo quản hàng may mặc, phụ liệu may...đây là là giáo trình có chất lượng và giá trị về mặt kiến thức giúp sinh viên nắm vững cấu trúc, đặc điểm và tính chất của nguyên vật liệu.

Từ khóa: Vật liệu dệt may, Thiết kế thời trang, Thiết kế trang phục, Phụ liệu ngành may, Phân loại xơ, Giáo trình Vật liệu dệt may

pdf 98 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:29/08/2014 | Lượt xem:225 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận