Giáo trình Lập kế hoạch bảo quản tài liệu

Giáo trình Lập kế hoạch bảo quản tài liệu có nội dung cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cần biết khi lên một kế hoạch bảo quản tài liệu như bảo quản tài liệu là gì, lên kế hoạch và đánh giá công tác bảo quản, khảo sát các nhu cầu về bảo tồn, sắp xếp các hoạt động bảo tồn theo thứ tự ưu tiên, chính sách thu thập tư liệu và công tác bảo quản... Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung các kiến thức cần thiết cho bản thân.

Từ khóa: Kế hoạch bảo quản tài liệu, Nghiệp vụ thư viện, Bảo quản tài liệu, Kỹ thuật bảo quản, Công tác bảo quản, Thư viện - Thông tin

pdf 185 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:30/12/2014 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận