Giáo trình Tác nhân phá hoại tài liệu

Nghiên cứu để bảo vệ một cách tốt nhất cho nguồn tài liệu, chống lại những nguyên nhân gây tổn thất phổ biến là nguyên tắc cơ bản trong công tác bảo quản. Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp đỡ một cách đáng kể cho việc bảo đảm an toàn vốn tài liệu. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Tác nhân phá hoại tài liệu, Bảo quản tài liệu, Kỹ thuật bảo quản tài liệu, Công tác bảo quản tài liệu, Nghiệp vụ thư viện, Văn thư lưu trữ

pdf 246 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:30/12/2014 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận