VĂN PHẠM ANH NGỮ CĂN BẢN

Tiếng Anh là hậu thân của một ngôn ngữ chung của các giống người Angle, Saxon và Jute – thường được gọi chung là người Anglo-Saxon. Ba giống dân này thuộc các dân tộc German, từng sống ở vùng nay là Bắc Đức và Hà Lan, nhưng một số được vua Vortigern mời sang Anh vào khoảng giữa thế kỷ thứ để giúp ông ta trong cuộc chiến chống người bản xứ Pict (ngày nay không còn nữa).
Đăng nhập để bình luận