Giáo trình Chuyển dạng tài liệu

Trong khi người ta đang hô hào cổ vũ cho cuộc cách mạng số, bảo quản bằng microfilm vẫn thầm lặng khẳng định vai trò chiến lược chuyển dạng tài liệu để bảo quản được đánh giá cao và áp dụng rộng rãi. Tại sao vậy? Sự phổ dụng bền bỉ của việc bảo quản bằng vi phim chính là nhờ tính thực tiễn của nó. Một dấu hiệu quan trọng khẳng định việc bảo quản bằng vi phim vẫn tiếp tục và cần thiết chính vì nó vẫn đang được ủng hộ trên toàn quốc.

Từ khóa: Chuyển dạng tài liệu, Giáo trình Chuyển dạng tài liệu, Vi phim và vi phiếu, Công nghệ số, Nghiệp vụ thư viện, Thư viện số

pdf 87 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:29/08/2014 | Lượt xem:193 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận